09 juni 2020

Powerjobsøgerne åbner (gradvist) op igen

Oprettet i PowerNews

Siden marts har Powerjobsøgerne kørt et digitalt program, da de fysiske aktiviteter ikke længere var mulige grundet Covid19. Nu er der dog blevet åbnet nok op for Danmark til, at vi lige så småt kan begynde at genoptage vores fysiske aktiviteter. Det bliver dog med ændringer i forhold til det sædvanlige koncept. Powerjobsøgerne Live fortsætter for alle dem, der ikke har mulighed for at deltage fysisk.

 

Mandag den 15. juni lukker Powerjobsøgerne gradvist op igen for det fysiske netværk. Det bliver med ændringer i forhold til det normale program, men vi glæder os til at igen at se alle vores medlemmer og dele jobsøgningsglæde.

Der vil være mulighed både for

  • Inspiration med oplægsholdere
  • Sparring med Powerjobsøgerne og andre medlemmer
  • Fysisk aktivitet og walk and talk
  • Jobsøgningsværksted, hvor man i fællesskab kan skrive ansøgninger, optimere CV mm. med facilitator og andre medlemmer

Programmet varierer fra afdeling til afdeling, derfor henviser vi til, at man kigger på de individuelle programmer for hver afdeling.

For at følge myndighedernes retningslinjer, har vi besluttet, at al deltagelse skal ske med tilmelding fra gang til gang, så vi kan kontrollere, at vi ikke bliver for mange samlet på ét sted. Herudover vil vi heller ikke længere servere kaffe, og samtidig vil der være håndsprit at finde i alle afdelinger.

Tilmelding sker på mail til kontakt@pwjs.dk. Mailen skal indeholde ens navn og afdeling, den dato man vil deltage og det jobcenter, man er tilknyttet.

Din tilmelding skal foretages senest to dage før den dag, du vil deltage. Det er muligt at tilmelde sig flere dage ad gangen, du behøver derfor ikke at sende enkelte mails for hver dag. Du vil som udgangspunkt få en bekræftelse samme dag eller dagen efter (afhængig af, hvornår på dagen du sender din tilmelding). Allersenest vil du få besked før klokken 10. dagen i forvejen.

Er du forhindret i at deltage, skal du melde afbud, så andre kan få din plads.

Powerjobsøgerne Live har været en stor succes, og da rigtig mange jobsøgere lige nu er afhængige af digitale tilbud, fortsætter Powerjobsøgerne Live også, dog også i et andet omfang end før. Følg med i programmet uge for uge på vores hjemmeside.

Spørgsmål hertil kan henvendes til kontakt@pwjs.dk