Virksomhed

Virksomhed

Få adgang til netværket

Powerjobsøgerne er i høj grad baseret på samarbejde med virksomhederne. For vores medlemmer betyder det, at de kan få indblik i forskellige virksomheders rekrutteringsprocesser og profiler. For virksomhederne giver samarbejdet adgang til vores netværk.

Vi har en intern jobdatabase, hvor vi slår ledige stillinger op for de virksomheder, vi samarbejder med. Alle jobs bliver sendt ud til alle vores medlemmer, således at vi er sikre på, at flest muligt har set stillingen. Findes der ikke et match blandt vores egen medlemmer, cirkulerer vi opslagende breddere ud og gør brug af medlemmernes personlige netværk. På denne måde når vi rigtig langt ud med alle stillinger.

Send dit stillingsoplsag til sekretariatet på e-mail kontakt@pwjs.dk

Bliv sponsor

Virksomheder, der ser potentiale i Powerjobsøgernes arbejde, kan støtte os økonomisk eller materielt med f.eks. lokaler til vores afdelinger, møbler, printere, kontorartikler, køkkenudstyr og lignende, der kan være brugbare i den daglige drift af netværket.

Interesserede virksomheder kan lave en aftale med Powerjobsøgerne og rammerne for samarbejdet. Som tak for jeres støtte, kvitterer vi med eksponering på vores hjemmeside og vores sociale medier.