22 December 2015

Jule nyhedsbrev

Oprettet i PowerNews

Jule nyhedsbrev

Jule nyhedsbrev
Kære Powerjobsøger
Ann og jeg vil takke for året der gik. Nogle af jer har været med hele året, andre først lige startet. Mange ting er sket, bedst af alt er, at vi i oktober toppede i forhold til vores mål, vi var oppe på 85% i arbejde indenfor ½ år og 90 % til samtale inden for tre måneder.

Derfor har vi sat vores mål fra 50 % i arbejde inden for ½ år op til 70 % i 2016. Vi ved at der er flere årsager til vores flotte resultat bl.a.:
- Der er kommet flere ledige stillinger
- Vi er blevet bedre til at bruge hinanden på kryds og tværs af afdelingerne
- Flere og flere kender til Powerjobsøgerne, og vil bruge os til rekruttering
- Vi har stoppet ”kaffeklubberne” og gjort afdelingerne mere effektive
- Flere jobsøgere bevarer jobsøgningsglæden, ved at lave nogle konkrete opgaver for netværket, hjælpe ”kollegerne”, have noget at stå op til om morgenen og sidst men ikke mindst møde aktive jobsøgere i samme båd

På Folkemødet i år og til diverse netværksarrangementer samt messer, oplever vi en stigende interesse for os blandt jobsøgere, arbejdsgivere, A-kasser og jobcentre – vi har flere efterspørgsler på samarbejde og Malene tager rundt til møder for at se, om eventuelle samarbejdsforslag kan være til gavn for os. Der kommer til at ske mange spændende ting i 2016.

Vores fantastiske samarbejdspartner Jobindex/Kaare Danielsen har netop givet os et større økonomisk sponsorat bl.a. til hjælp til sekretariatet, sådan at vi har mulighed for fortsat at støtte op om afdelingerne, sikre kvaliteten af vores arbejde og det I får ud af at være med hos Powerjobsøgerne.

Næste år skal vi:
- Hjælpe Odense med at få et lokale to dage om ugen, og et bedre samarbejde med kommunen
- Hjælpe Sorø med at få flere deltagere og holde motivationen oppe (måske flytte kommune)
- Hjælpe Rødovre med at få flere medlemmer
- Hjælpe Ballerup med at flytte i nye lokaler på Lautrupvej og skabe et tættere samarbejde med de lokale virksomheder i Lautrupparken
- Hjælpe Frederiksberg med at finde ”deres eget hus”
- Vi fortsætter med styregruppen af intranettet og hjemmesiden, i samarbejde med ITTP
- Lave ledelsesværktøjer til Formænd, næstformænd og gruppeledere, samt jævnlige møder med mulighed for sparring.

Til sidst skal der lyde et stort tillykke til Frederiksberg, som vandt Julekonkurrencen. De kontaktede 350 virksomheder på de seks Powerwork dage, hvoraf 75 % vil vide mere om os, og vi har allerede fået en del ledige stillinger ind pga. deres gode arbejde. Der har fået tilsendt flyers og vi følger op i 2016 (de fleste er kommet i CRM systemet).

Tak til jer alle for godt humør, engagement og samarbejde.

God jul og godt ”Jobramt” nytår.
Mange powerhilsner fra Ann og Malene